« Ne perdez pas le nord | Accueil | Archi-bien #04 »

Commentaires

Adamlambertson

Kierowanie nalezy az do nauk ekonomicznych. Od momentu poczatku XX wieku, od administracja próbowano oprzec na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku administracja pojmowane bylo w charakterze akcja kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Uzasadnianie tudziez Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil zwierzchni "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Jakkolwiek zespól przekonan zarzadzania zmienil sie od czasu tego czasu radykalnie, tym samym powinno sie powrócic az do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarzadzanie to umiejetnosc lub praktyka rozumnego stosowania srodków dla osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Kierowanie, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji na krzyz organizowanie pracy innych, natomiast nie przez uprawianie zadan osobiscie.
Zarzadzanie to aktywnosc kierownicza polegajaca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji lub dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie to postepowanie polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to asortyment dzialan (planowanie, organizowanie, uzasadnianie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie to porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych w zastepstwie slowa kierowanie uzywa sie od czasu do czasu terminu administracja biznesu (ang. Business Administration). Obowiazek administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma zapewnic, by zostalo zrobione owo, co ma byc zrobione". Zarzadzanie biznesu jest dyscyplina akademicka, natomiast porzadek uniwersytetów tudziez szkól biznesu nadaje kategoria magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci [ukryj]
1 Idea zarzadzania
2 Temat zarzadzania w organizacjach
3 Administracja operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania[edytuj]

Podmiot zarzadzajacy nie zawsze jest tym, kto wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji byc moze stanowic organizacja wojskowa, która ma do spelnienia okreslona misje, jednak ani pani sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja lecz zadania (co jest az do zrobienia) zas okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), alias wyniki, jakie wypada uzyskac. Przyklad ten pokazuje, ze organizacja jest srodkiem osiagania celów, tudziez przeto jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace tozsamosc owo domostwo, ansambl ludzi, jednostka. Przewaznie wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, tym samym - nie liczac wyjatki - powiemy, iz przedmiot zarzadzania majacy tozsamosc jest na calosc podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, gdy np. kierowanie osobistym budzetem za posrednictwem pojedyncza osobe badz kierowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy w czesci od dzialania innych podmiotów. Stad administracja obejmuje takze uklady (zwiazki) podmiotu z otoczeniem.
Kazdy podmiot w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza a jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) i trwanie. Ostatnimi czasy coraz to wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego natomiast zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), intelekt tudziez zaleznosci z otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane az do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). W zwiazku z tym w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
[URL=http://www.kozminski.edu.pl/pl]Studia prawo[/URL]
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, w zasadzie istotne ostatnimi czasy administracja zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach[edytuj]

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki sposób, aby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki lub wykonywala swe zadania pod reka optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest organizacja w charakterze caloksztalt. Az do zadan zarzadzania ogólnego trzeba zarzadzanie strategiczne, formowanie struktur organizacyjnych oraz zarzadzanie zasobami ludzkimi oraz aktywami. Pomijajac tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie rozlegly podkreslenie na wladza oraz formowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania wzglednie autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Zgodnie z jednej sposród definicji (H. James Harrington) posada w organizacji to zespól ludzi wykonujacych to samo funkcja. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest administracja operacjami, utozsamiane ongi z zarzadzaniem produkcja, i dzis raz za razem okreslane ogólniej w charakterze zarzadzanie wytwarzaniem wyrobów tudziez uslug. Teraz wzgledne istotnosc zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, bo w coraz wiekszym stopniu uzupelniane jest ono zas w czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie sposród zarzadzania funkcjonalnego na kierowanie procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym dla wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie kierowanie operacjami wolno dotyczyc w charakterze zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci[edytuj]

Wyróznia sie trzy klasyczne czynniki konkurencyjnosci: postac, koszt natomiast dostawa. Poreka wymaganej za posrednictwem targ jakosci produktu (wyrobu badz uslugi czy tez pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia a uzytkowania produktu i wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu zas szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, inaczej o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu sposród innymi produktami. Z wyjatkiem czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja w ostatnim czasie takie czynniki, jak bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) oraz cechy jakosci wykraczajace poza forma konstrukcji zas wykonania, np. ekologicznosc tudziez bezpieczenstwo produktu natomiast procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na strategia utarty jest zadaniem kontroli jakosci. Dogladanie jakosci jest funkcja organizacyjna. Obserwacja jakosci wykonuje swoje zadanie w ów metoda, ze z wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania natomiast kwalifikuje je jak nadajace sie do przekazania klientowi zewnetrznemu lub wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone za pomoca kontrole jakosci a kierowane do poprawek, az do naprawy czy tez az do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na procedura dzisiejszy (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania zas dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest twierdzenie, iz jesli robota na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, owo na wyjsciu procesu powstaje artykul wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace postac produktu musza implikowac sie w okreslonych zas waskich granicach. Jezeli tak jest, mówi sie, iz tok jest niezachwiany. Kiedy niemniej zostanie stwierdzone, ze blizej nie okreslony z parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, wypada poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, oraz potem anulowac owe przyczyny. W ów procedura realizowane jest sprzezenie zwrotne miedzy wyjsciem procesu, a miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany sposób sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania za sprawa Jakosc - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wieksza czesc procesów to procesy nieciagle. W takich procesach równiez obróbka, podczas gdy i jakosc produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu do takich przypadków oraz w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na metoda skostnialy ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Para najpowszechniejsze srodki prowadzace do tego owo kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym zas czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym w zamian o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest pogrupowanie strat. W odniesieniu do niektórych procesów tudziez funkcji, takich podczas gdy przebieg produkcji, jednakowoz koszty utrzymania ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest klasyfikacja standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szesc Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnastka glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie sposród procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Na ogól nie ogranicza sie ono az do eliminowania elementów zbednych, aczkolwiek wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, w podobny sposób produkcyjnych kiedy natomiast biznesowych, jest mechanika przemyslowa - metanauka wspierajaca administracja operacyjne, traktowana notorycznie jak samodzielna pole zarzadzania.
Najprostszy casus konkurowania w oparciu o koszty to rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, glównie rynkach profesjonalnych, wysoka oplata produktu jest akceptowana ponizej warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu zas niskich kosztów wylaczenia produktu sposród eksploatacji. W takich przypadkach artykul konkurencyjny kosztowo to towar o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jako czynnik konkurencyjnosci jest odpowiednio wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie odkad sytuacja (gl. od momentu obszaru produktowo-rynkowego zas sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze lub mniejsze donioslosc. Do najwazniejszych z nich trzeba niezawodnosc dostaw, inaczej wypelnianie za sprawa dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Wspólczesnie rosnie waznosc szybkosci dostaw, inaczej czasu, jaki uplywa od momentu otrzymania zamówienia za pomoca dostawce az do momentu dostarczenia towaru na punkt przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest rekojmia wymaganej ilosci towaru, natomiast w ramach tego rosnie ranga róznorodnosci produktów. Targowisko wymaga skoro raz za razem bardziej róznorodnych produktów dostarczanych co chwila czesciej natomiast w co chwila mniejszych partiach. Dokonanie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy czas natomiast mniejszy cena przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano powyzej, jakosc, koszt i dostawa nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Zapewnienie pozostalych waznych w tej chwili czynników konkurencyjnosci odbywa sie na skros kierowanie srodowiskiem oraz administracja bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu przewaznie prowadzi w tym samym czasie do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala uzyskac równolegle redukcje kosztów i poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych to reengineering, kto praktyczny jest w tym momencie nader sporadycznie, gdyz radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na wszystko wiecej efektów negatywnych, anizeli pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning natomiast Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania[edytuj]

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, polowanie, rybolówstwo, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, w nastepstwie tego jej celem jest nie na odwrót nabywanie oraz eksploatacja tych zasobów, natomiast dodatkowo ich oslona. Wystepuja tu wrecz przeciwnie niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, gdy rozbicie pracy, planowanie robót gospodarskich a koordynowanie ich tudziez proste czynnosci administracyjne, jak wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) równie jak w gospodarce przyswajajacej oraz w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, gospodarka lesna) robota na wsio nie ma ustalonej ceny, wiec nie musi odbywac sie tedy w ogóle kierowanie finansowe. Nie wystepuje po tej stronie administracja strategiczne, zas zarzadzanie operacyjne ogranicza sie az do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych natomiast w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, jak blahy kupiectwo, uslugi i produkcja (rzemioslo) wystepuja elementy strategii tudziez zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu tudziez energii), administracja jakoscia zas zrzeszenie pracy. Kategoria wynikowa jest tu dochód albo placa, wystepuje przeto administracja zakupami, niemniej jednak nie wystepuje kierowanie kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest przydzielenie dochodu a dysponowanych zasobów pracy tudziez czasu pomiedzy konsumpcje biezaca (w tym ferie, laba tudziez rozrywka), oszczednosci a inwestycje w czas przyszly (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest administracja osobiste, którego podmiotem jest czlon, a przedmiotem na komplet jej budzet czasu. Administracja niekiedy w srodku artykul wyjscia bierze uswiadomienie sobie dzieki jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest w celu niej grunt w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie kiedy niekiedy, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych z owej refleksji. Zrecznosc zarzadzania niekiedy bywa równiez istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad kierowanie katastrofami, administracja konfliktami, kierowanie kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest administracja terytorialna i panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie kierowanie miast (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), dlatego ze miasta powstaly poprzednio powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania[edytuj]

Order levitra no prescription

oubnycmphmjmmf, Cheap vardenafil, RrGrwWj, [url=http://www.33rdalabama.org/reenact.htm]Cheaper viagra levitra apcalis[/url], FLpkrXE, http://www.33rdalabama.org/reenact.htm Generic viagra cialis levitra cheap, kVQFVCv.

Modafinil online order

xelcjcmphmjmmf, Order xanax online no rx, qloAcnX, [url=http://www.btxformfactor.com/xanax.html]Buy xanax online[/url], uUvwwWR, http://www.btxformfactor.com/xanax.html Buy xanax online, guKLjKn, Cialis, biktfjQ, [url=http://www.californiahighspeedtrains.com/]Cialis[/url], VOMVctS, http://www.californiahighspeedtrains.com/ Buy Cialis, MmnkWnN, Tramadol, iVZqUpK, [url=http://whiteker.com/]Tramadol[/url], ubOOUIf, http://whiteker.com/ Buy genefic tramadol, DJZLtNf, Modafinil buying, PCfQtRM, [url=http://www.bairbros.com/]Buy vicodin online[/url], ZULHsfi, http://www.bairbros.com/ Alertec, uxoOEpo, HGH, NciYpzF, [url=http://www.wcsbid.com/contact.cfm]HGH[/url], ScAguOl, http://www.wcsbid.com/contact.cfm HGH, biMTpKE, Cheap cialis in uk, OVXoZgN, [url=http://www.adamandcheri.com/celebrate.html]Cialis[/url], aOJQRYC, http://www.adamandcheri.com/celebrate.html Buy Cialis, mtBxccP.

Modafinil online order

xelcjcmphmjmmf, Order xanax online no rx, qloAcnX, [url=http://www.btxformfactor.com/xanax.html]Buy xanax online[/url], uUvwwWR, http://www.btxformfactor.com/xanax.html Buy xanax online, guKLjKn, Cialis, biktfjQ, [url=http://www.californiahighspeedtrains.com/]Cialis[/url], VOMVctS, http://www.californiahighspeedtrains.com/ Buy Cialis, MmnkWnN, Tramadol, iVZqUpK, [url=http://whiteker.com/]Tramadol[/url], ubOOUIf, http://whiteker.com/ Buy genefic tramadol, DJZLtNf, Modafinil buying, PCfQtRM, [url=http://www.bairbros.com/]Buy vicodin online[/url], ZULHsfi, http://www.bairbros.com/ Alertec, uxoOEpo, HGH, NciYpzF, [url=http://www.wcsbid.com/contact.cfm]HGH[/url], ScAguOl, http://www.wcsbid.com/contact.cfm HGH, biMTpKE, Cheap cialis in uk, OVXoZgN, [url=http://www.adamandcheri.com/celebrate.html]Cialis[/url], aOJQRYC, http://www.adamandcheri.com/celebrate.html Buy Cialis, mtBxccP.

centrumodzywekplII

odzywki bialkowe
ActivLab Whey Protein 70 is a high protein containing the order of the highest superiority whey protein concentrate and carbohydrates (mono-and polysaccharides). Additionally enriched with creatine, taurine, lecithin, lactase, vitamins and minerals.
Creatine increases the verve building (ATP), stimulates the intumescence of muscles, enhances the strength of muscle contraction and increases the hydration of muscle cells. It has trained anti-catabolic properties, significantly accelerates recuperation time.
Taurine transports creatine into muscle, causing its more shit use, and also accelerates the nurturing of muscle cells.
Lecithin is a begetter of choline and inositol - metabolic activators.
Lactase is an enzyme decomposing lactose (wring sugar), lactose sexism prevents and facilitates the digestion of milk.
Vitamins and minerals are elementary after normal metabolism in the body.
The artifact is recommended for all who lack to immediately and effectively increase their muscle aggregation and strength, and also with too much real work as skilfully as supporting recreational and competitive training.

Tramadol

havnycmphmjmmf, HGH, qsSLLdX, [url=http://www.wcsbid.com/contact.cfm]Brilliancy hgh dosage leave a reply name email comment[/url], Arwomcd, http://www.wcsbid.com/contact.cfm HGH, kOGxWUy, Cheap tramadol without prescription, DhyzSrw, [url=http://www.adamandcheri.com/story.html]Buy Tramadol[/url], uuafIQl, http://www.adamandcheri.com/story.html Tramadol ultram 50mg, MKiCtox, How much diazepam is safe, KajIdvo, [url=http://www.bairbros.com/fair_food.html]Buy diazepam without prescription[/url], SHTPxFo, http://www.bairbros.com/fair_food.html Get high off of diazepam, jnoafaM, Lorazepam dosage, OBzSmMQ, [url=http://www.bairbros.com/carousel.html]Lorazepam dosage[/url], ZgFVJhf, http://www.bairbros.com/carousel.html Lorazepam 1mg tablets, DhAwbcM, Practical guide to accutane side effects, xsuLuDf, [url=http://www.onlinemedsreview.com/ViewMedInfo_217.html]Accutane and blindness[/url], peqFGyt, http://www.onlinemedsreview.com/ViewMedInfo_217.html Reversing accutane hair loss, zSdrrtG, Meridia, rjErmLL, [url=http://www.mwinstonltd.com/approach.html]Liquid diet[/url], CerygxN, http://www.mwinstonltd.com/approach.html Meridia, qzyDZwt.

Tramadol

havnycmphmjmmf, HGH, qsSLLdX, [url=http://www.wcsbid.com/contact.cfm]Brilliancy hgh dosage leave a reply name email comment[/url], Arwomcd, http://www.wcsbid.com/contact.cfm HGH, kOGxWUy, Cheap tramadol without prescription, DhyzSrw, [url=http://www.adamandcheri.com/story.html]Buy Tramadol[/url], uuafIQl, http://www.adamandcheri.com/story.html Tramadol ultram 50mg, MKiCtox, How much diazepam is safe, KajIdvo, [url=http://www.bairbros.com/fair_food.html]Buy diazepam without prescription[/url], SHTPxFo, http://www.bairbros.com/fair_food.html Get high off of diazepam, jnoafaM, Lorazepam dosage, OBzSmMQ, [url=http://www.bairbros.com/carousel.html]Lorazepam dosage[/url], ZgFVJhf, http://www.bairbros.com/carousel.html Lorazepam 1mg tablets, DhAwbcM, Practical guide to accutane side effects, xsuLuDf, [url=http://www.onlinemedsreview.com/ViewMedInfo_217.html]Accutane and blindness[/url], peqFGyt, http://www.onlinemedsreview.com/ViewMedInfo_217.html Reversing accutane hair loss, zSdrrtG, Meridia, rjErmLL, [url=http://www.mwinstonltd.com/approach.html]Liquid diet[/url], CerygxN, http://www.mwinstonltd.com/approach.html Meridia, qzyDZwt.

Buy Viagra

uvhgtcmphmjmmf, Enlast, LtWfMGe, [url=http://enlast4u.com/]Enlast[/url], ixjGcyT, http://enlast4u.com/ Enlast, dDxRdHO, Cialis professional, znZsIMM, [url=http://www.protectmymark.com/about.html]Buy tadalafil cialis[/url], cUdyMZO, http://www.protectmymark.com/about.html Cialis online no rx, SJrCklC, Acheter cialis, veazvdQ, [url=http://soulventures.org/]Cialis[/url], OYqsdRf, http://soulventures.org/ Cialis and headache, eGHzQqQ, Generic Ambien, HlDnhEV, [url=http://www.henrysdiner.net/contact.html]Ambien[/url], FwcXLJx, http://www.henrysdiner.net/contact.html Buy Ambien, ToniEtu, Boarder vigrx comments add comment name e-mail website country powered by blogeng, aPyPIcG, [url=http://arabidopsis2007.com/]Discount vigrx plus[/url], uJqlDyg, http://arabidopsis2007.com/ Bronze vigrx comments e-mail name comment [b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote], sElBwRt, Generic Viagra, tLDYNeS, [url=http://www.iloveverdi.com/2009/09/view-on-photography.html]Viagra[/url], UzVIIoD, http://www.iloveverdi.com/2009/09/view-on-photography.html Viagra, XXPaszD.

Enlast

stlqucmphmjmmf, Enlast, hcfYyVw, [url=http://enlast4u.com/]Enlast[/url], mzbTztf, http://enlast4u.com/ Enlast, lcJyoJC.

Enlast

stlqucmphmjmmf, Enlast, hcfYyVw, [url=http://enlast4u.com/]Enlast[/url], mzbTztf, http://enlast4u.com/ Enlast, lcJyoJC.

Life Insurance

eigzxcmphmjmmf, Divx codec windows media player, isxgXHS, [url=http://divxcodec-advice.org/]Divx codec free download[/url], XUgncNY, http://divxcodec-advice.org/ Divx mpeg-4 low motion div3 codec, ExDkzrZ, Britney spears put on weight, CSMUlLZ, [url=http://britneyspears-info.org/]Britney spears ass[/url], wiyzlNP, http://britneyspears-info.org/ Britney Spears, kOpfsQR, Personal Finance, XDUjbTY, [url=http://personalfinance1.org/]Personal Finance[/url], QfdjnDN, http://personalfinance1.org/ Bloomberg personal finance, xnhANaD, cigs red reviews, ZPkrAoN, [url=http://smokelesscigarettestoday.com/cigreds-review]CigReds[/url], MTFxHqa, http://smokelesscigarettestoday.com/cigreds-review CigReds, OfXfeFq, Apple iphone 3gs, VhlJwCa, [url=http://smartphonetutor.com/category/iphone-qa]Iphone price[/url], ugJsMDW, http://smartphonetutor.com/category/iphone-qa 3d iphone wallpaper, zhBwIzw, Free term life insurance quotes, dKbTDXF, [url=http://eformkit.com/]Life Insurance[/url], FUkpecY, http://eformkit.com/ Cheap life insurance quotes, mfeXJOc.

Tramadol in usa

pgpqxcmphmjmmf, Tramadol in usa, SopsFwl, [url=http://www.protectmymark.com/theservice.html]Order tramadol[/url], hgGHLlY, http://www.protectmymark.com/theservice.html Buy tramadol online free shipping, AReuaul.

Revitol complete anti wrinkle solution sales edmonton

kbqrlcmphmjmmf, Revitol, ekpjBnd, [url=http://discountrevitol.net/]Revitol allergic reaction[/url], mWfoDkj, http://discountrevitol.net/ Revitol hair removal review, imGzWIE, Lucky Strike, PJvsTbE, [url=http://luckystrikecigarettes-advice.com/]Lucky strike bowling alley[/url], eTfJTeB, http://luckystrikecigarettes-advice.com/ Lucky Strike, AdXhFim, Trail running shoes, CSkhIZC, [url=http://runningshoes2k.net/]Running Shoes[/url], mXFyzAN, http://runningshoes2k.net/ Nike 360 running shoes, PBhITah, Blucigs, zTGaHpi, [url=http://ecigbrandsreview.com/reviews/blu-e-cig-review-smoke-anywhere]Blucigs Electronic Cigarette[/url], WxbPLHt, http://ecigbrandsreview.com/reviews/blu-e-cig-review-smoke-anywhere Blucigs Coupon Code, eSzyqKq, Jes nipple extender, VKYetTy, [url=http://jesextenderonline.com/]Jes extender[/url], uYCydse, http://jesextenderonline.com/ Jes extender spare parts, bzZxGvn, Fed oysters viagra, KCIylDM, [url=http://surplusviagra.com/]Cialis viagra[/url], rGzuxgd, http://surplusviagra.com/ Cialis viagra, wdFVAsW.

Xanax or ativan

owmuhcmphmjmmf, Purchase ativan online, TErdjXp, [url=http://www.alltolled.com/illianatollroad.htm]Discount ativan[/url], cTckoBp, http://www.alltolled.com/illianatollroad.htm Ativan street price, qituNPo.

Diamond and blue sapphire engagement rings

qcvcfcmphmjmmf, Viagra, usRWoAm, [url=http://www.adamandcheri.com/]Buy Viagra[/url], SumWcCq, http://www.adamandcheri.com/ Generic Viagra, dQWupXv, Cheap fake diamond rings, MUfYkGX, [url=http://jamesallen.webstarts.com/]Chocolate diamond rings[/url], BEDBGxw, http://jamesallen.webstarts.com/ Diamond anniversary rings, XsebnVz, Oline order xanax, ApJVJbl, [url=http://www.jbchosting.com/pack.shtml]Xanax next day[/url], gcaIjYB, http://www.jbchosting.com/pack.shtml Xanax half life, AEiZdmG, Aspectual vigrx comments e-mail name comment [b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quo, mgIeQbB, [url=http://arabidopsis2007.com/]Banana vigrx comments add comment name e-mail website country powered by blogengi[/url], IFUuirH, http://arabidopsis2007.com/ Azalea vigrx comments e-mail name comment [b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote], qjBxmyI, Levitra, zuwAgel, [url=http://www.iloveverdi.com/]Generic Levitra[/url], WEatwcO, http://www.iloveverdi.com/ Levitra, LmVPaNa, Cheap viagra, xcGMnUE, [url=http://www.protectmymark.com/]Buy viagra online[/url], RlgRntt, http://www.protectmymark.com/ Buy viagra no prescription mastercard, hBwiEkY.

Tava tea

puewicmphmjmmf, Diazepam, UddEejc, [url=http://www.bairbros.com/fair_food.html]Hydrocodine and diazepam[/url], jcGitjV, http://www.bairbros.com/fair_food.html Diazepam for sale, OezJFca, Tramadol hcl 50 mg, trQlzfT, [url=http://www.mwinstonltd.com/]Buy Tramadol[/url], kqrZkpu, http://www.mwinstonltd.com/ Tramadol, tayCold, Smoke Deter, pAGixOu, [url=http://smokedetertoday.net/]Smoke deter[/url], survvpE, http://smokedetertoday.net/ Smoke deter, esxwfws, Gynexin complaints, oJlhJCP, [url=http://buydiscountgynexin.net/]Gynexin how can i buy[/url], YpvyyUU, http://buydiscountgynexin.net/ Gynexin home, yIioBYk, Greensmoke reviews, vVlCTcx, [url=http://ecigbrandsreview.com/reviews/green-smoke-review-enhanced-smoking-sensation]Greensmoke Coupon[/url], okSxWMi, http://ecigbrandsreview.com/reviews/green-smoke-review-enhanced-smoking-sensation Greensmoke discount, bryqgrZ, Tava tea, JqjQbyv, [url=http://tavatea-direct.com/]Tava tea[/url], yFIYzNh, http://tavatea-direct.com/ Tava tea, TWPPJMp.

Tava tea

puewicmphmjmmf, Diazepam, UddEejc, [url=http://www.bairbros.com/fair_food.html]Hydrocodine and diazepam[/url], jcGitjV, http://www.bairbros.com/fair_food.html Diazepam for sale, OezJFca, Tramadol hcl 50 mg, trQlzfT, [url=http://www.mwinstonltd.com/]Buy Tramadol[/url], kqrZkpu, http://www.mwinstonltd.com/ Tramadol, tayCold, Smoke Deter, pAGixOu, [url=http://smokedetertoday.net/]Smoke deter[/url], survvpE, http://smokedetertoday.net/ Smoke deter, esxwfws, Gynexin complaints, oJlhJCP, [url=http://buydiscountgynexin.net/]Gynexin how can i buy[/url], YpvyyUU, http://buydiscountgynexin.net/ Gynexin home, yIioBYk, Greensmoke reviews, vVlCTcx, [url=http://ecigbrandsreview.com/reviews/green-smoke-review-enhanced-smoking-sensation]Greensmoke Coupon[/url], okSxWMi, http://ecigbrandsreview.com/reviews/green-smoke-review-enhanced-smoking-sensation Greensmoke discount, bryqgrZ, Tava tea, JqjQbyv, [url=http://tavatea-direct.com/]Tava tea[/url], yFIYzNh, http://tavatea-direct.com/ Tava tea, TWPPJMp.

Dog Snuggie

fdxfncmphmjmmf, How To Get Abs, iauxkWE, [url=http://www.abshowtogetasixpack.com/]How to get abs in one week[/url], BwlFmuR, http://www.abshowtogetasixpack.com/ How to get abs light off after car slid in snow, gXEVlGo, How To Build Muscle, oeADzwS, [url=http://www.howtobuildmuscle.co/]How To Build Muscle[/url], LPgLJSD, http://www.howtobuildmuscle.co/ How to build muscle when you are older, ZZQxSAF, Italian Charms, nmoMWgL, [url=http://www.zoppinishop.it/row/]Disney christmas italian charms[/url], UnaenTl, http://www.zoppinishop.it/row/ Italian Charms, BImSvlu, 17 Day Diet, XuwqOBO, [url=http://www.drphil17daydiet.com/]17 Day Diet[/url], odHBQcR, http://www.drphil17daydiet.com/ 17 day diet cycles, qHvpgkL, 3d Max Tutorials, EyJZKMT, [url=http://viscorbel.com/3ds-max-tutorials/]3d Max Tutorials[/url], QGOzzVN, http://viscorbel.com/3ds-max-tutorials/ 3ds Max Tutorials, oQjvNhB, Dog Snuggie, GcImigY, [url=http://ly2fromwf.com/]Making a dog snuggie[/url], TVMciWH, http://ly2fromwf.com/ Dog Snuggie, FvtvjOk.

Home equity loan mortgages mortgage refinance

ohnvqcmphmjmmf, Low mortgage rate refinance, vxpOxZI, [url=http://123mortgageadvice.org/]California refinance home improvement loans mortgage[/url], aiyxnKH, http://123mortgageadvice.org/ Mortgage, XojqUlT.

Flagyl for dogs

efiwrcmphmjmmf, Cat feline flagyl metrondazole side affects, ZfCgwEi, [url=http://www.onlinemedsreview.com/ViewMedInfo_14965.html]Generic flagyl[/url], hOhvvew, http://www.onlinemedsreview.com/ViewMedInfo_14965.html Flagyl ringworm, yQqWzOO.

Reo properties in wood county oh

zfuoacmphmjmmf, Vapor Cigarette, BOjWzFb, [url=http://watervapor-cigarette.com/]Vapor Cigarette[/url], lvigjyh, http://watervapor-cigarette.com/ Vapor Cigarette, gUVDzOi, Vancouver Web Design, qCdiPcO, [url=http://prdesign.ca/]Vancouver Web Design[/url], IJKzqeR, http://prdesign.ca/ Vancouver Web Design, SkafiPg, Dog Snuggie, PTvUHre, [url=http://ly2fromwf.com/]Dog Snuggie[/url], DQbUTme, http://ly2fromwf.com/ Dog Snuggie, FXSPxXT, honeymoon planning, xUdPBMY, [url=http://honeymoondestinations.org/]Top honeymoon destinations in jamaka[/url], jQhOUIH, http://honeymoondestinations.org/ Top ten honeymoon destinations, jUtpwKN, Hair Loss, aUzRGqz, [url=http://www.laserhairlosscomb.com.au/]Laser Comb[/url], dyDOSHR, http://www.laserhairlosscomb.com.au/ Hair Loss, kovkUDz, Guilford county nc reo office properties, ntPJUBR, [url=http://www.reohud.org/]REO Properties[/url], JGUCdfw, http://www.reohud.org/ Lists of reo properties orlando fairwinds credit union, zicEyha.

Propecia online sales

balxtcmphmjmmf, Valium online, nCcJkfp, [url=http://www.solcacuenca.org/valium.html]Discount valium online[/url], fIHWPQI, http://www.solcacuenca.org/valium.html Buy diazepam no prescription, oXmAJjd, Besides valium comments add comment name e-mail website country powered by blogen, HUyrUNq, [url=http://www.hvpartnership.org/valium.html]Bridesmaid valium comments e-mail name comment [b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/q[/url], BvJoDmL, http://www.hvpartnership.org/valium.html Valium online, vGebaYl, Generic viagra is a remedy, HCDZpcs, [url=http://viagragids.com/]Cheap viagra[/url], JsiTPni, http://viagragids.com/ Viagra increases penis size, RtwalLM, Bourgeois buy propecia comments e-mail name comment [b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quot, sOsKbVb, [url=http://propeciagids.com/]What hormone is found in propecia[/url], PQpgAZw, http://propeciagids.com/ Propecia picture, mBCOBAO, Cialis, mElnydH, [url=http://kopencialis.com/]Cialis for woman and testimonys[/url], fDsvUxg, http://kopencialis.com/ Buy cialis online, mXLtrIz, Purchase klonopin affordable price, CaEBefc, [url=http://abundantliving4u.com/a_call_to_women/]Clonazepam 1 mg[/url], JwgmBZk, http://abundantliving4u.com/a_call_to_women/ Cheap clonazepam, xuAkbpC.

Vancouver Web Design

yokbacmphmjmmf, How to build lean muscle, XSKolFs, [url=http://www.howtobuildmuscle.co/]How To Build Muscle[/url], OeXaCnd, http://www.howtobuildmuscle.co/ How to build muscle in older dogs, piRWwyt, Order ambien, rapNxVd, [url=http://www.bayberrymotorinn.com/ambien.html]Ambien pill[/url], gItZfyc, http://www.bayberrymotorinn.com/ambien.html Buy ambien online no prescription, OtDjDrw, 17 Day Diet, rNbJKXg, [url=http://www.drphil17daydiet.com/]The doctors 17 day diet[/url], OrFyDLq, http://www.drphil17daydiet.com/ 17 Day Diet, ayKLCUu, Vancouver Web Design, Ysjymys, [url=http://prdesign.ca/]Web design vancouver[/url], sEkOXvj, http://prdesign.ca/ Vancouver Web Design, MQcCwKF, Lorazepam online, yunNpfh, [url=http://www.e-novalis.org/]Cheap ativan[/url], KnKgdjo, http://www.e-novalis.org/ Ativan for sleep, VDujeWG, Dog Snuggie, sklTBMb, [url=http://ly2fromwf.com/]Dog Snuggie[/url], wfCbSZv, http://ly2fromwf.com/ Dog Snuggie, nUhNCqM.

Propecia online sales

balxtcmphmjmmf, Valium online, nCcJkfp, [url=http://www.solcacuenca.org/valium.html]Discount valium online[/url], fIHWPQI, http://www.solcacuenca.org/valium.html Buy diazepam no prescription, oXmAJjd, Besides valium comments add comment name e-mail website country powered by blogen, HUyrUNq, [url=http://www.hvpartnership.org/valium.html]Bridesmaid valium comments e-mail name comment [b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/q[/url], BvJoDmL, http://www.hvpartnership.org/valium.html Valium online, vGebaYl, Generic viagra is a remedy, HCDZpcs, [url=http://viagragids.com/]Cheap viagra[/url], JsiTPni, http://viagragids.com/ Viagra increases penis size, RtwalLM, Bourgeois buy propecia comments e-mail name comment [b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quot, sOsKbVb, [url=http://propeciagids.com/]What hormone is found in propecia[/url], PQpgAZw, http://propeciagids.com/ Propecia picture, mBCOBAO, Cialis, mElnydH, [url=http://kopencialis.com/]Cialis for woman and testimonys[/url], fDsvUxg, http://kopencialis.com/ Buy cialis online, mXLtrIz, Purchase klonopin affordable price, CaEBefc, [url=http://abundantliving4u.com/a_call_to_women/]Clonazepam 1 mg[/url], JwgmBZk, http://abundantliving4u.com/a_call_to_women/ Cheap clonazepam, xuAkbpC.

Vancouver Web Design

yokbacmphmjmmf, How to build lean muscle, XSKolFs, [url=http://www.howtobuildmuscle.co/]How To Build Muscle[/url], OeXaCnd, http://www.howtobuildmuscle.co/ How to build muscle in older dogs, piRWwyt, Order ambien, rapNxVd, [url=http://www.bayberrymotorinn.com/ambien.html]Ambien pill[/url], gItZfyc, http://www.bayberrymotorinn.com/ambien.html Buy ambien online no prescription, OtDjDrw, 17 Day Diet, rNbJKXg, [url=http://www.drphil17daydiet.com/]The doctors 17 day diet[/url], OrFyDLq, http://www.drphil17daydiet.com/ 17 Day Diet, ayKLCUu, Vancouver Web Design, Ysjymys, [url=http://prdesign.ca/]Web design vancouver[/url], sEkOXvj, http://prdesign.ca/ Vancouver Web Design, MQcCwKF, Lorazepam online, yunNpfh, [url=http://www.e-novalis.org/]Cheap ativan[/url], KnKgdjo, http://www.e-novalis.org/ Ativan for sleep, VDujeWG, Dog Snuggie, sklTBMb, [url=http://ly2fromwf.com/]Dog Snuggie[/url], wfCbSZv, http://ly2fromwf.com/ Dog Snuggie, nUhNCqM.

L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.

Le mot de la semaine

  • Hippopotomonstrosesquippedaliophobie
    La peur des mots trop longs

    Non mais c'est vrai quoi, il ne faut pas abuser...

Mais aussi...

août 2010

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Powered by TypePad

.

  • _